Menu

Om oss

Uppdrag och inrättande

Uppdrag och inrättande

Europeiska systemrisknämnden (ESRB) inrättades 2010 för att sköta tillsynen av det finansiella systemet i Europeiska unionen (EU) och förebygga och dämpa systemrisker. Ta reda på mer om ESRB:s uppdrag och inrättande.
Uppdrag och inrättande


Organisation

Organisation

Styrelsen, under ledning av ECB:s ordförande Christine Lagarde, är ESRB:s beslutande organ. Ta reda på hur ESRB är organiserad och vem som fastställer och diskuterar EU:s agenda för makrotillsyn.
Organisation


Jobba här

Jobba här

ESRB erbjuder jobbmöjligheter inom finans, ekonomi, statistik och juridik. Arbets- och avtalsvillkoren är baserade på Europeiska centralbankens anställningsvillkor.
Jobba här