Menu

Награда „Йеке ван ден Бург“

Награда „Йеке ван ден Бург“

КНК присъжда годишна награда за признание на бележити научни изследвания, проведени от млади учени по тема, свързана с мисията на ЕССР.

Наградата е основана в памет на Йеке ван ден Бург, която бе член на КНК при основаването му от 2011 г. до 2014 г. и член на Европейския парламент от 1999 г. до 2009 г. Госпожа Ван ден Бург се беше посветила на идеята, че финансите трябва да служат на обществото, и наградата се присъжда в този дух.

Издание 2024 г.

Покана за изпращане на доклади

Краен срок за изпращане: 31 март 2024 г.

Издание 2023 г.

Издание 2021 г.

Награден труд

Credit allocation and macroeconomic fluctuations

Karsten Müller, Emil Verner

Презентации

Представяне на наградения труд на Карстен Мюлер и Емил Вернер

Изказване на Шебнем Калемли-Йозджан

Изказване на Филип Хартман

Виртуална церемония по награждаването (1 октомври 2021 г.)

Издание 2020 г.

Награден труд

Multiple Credit Constraints and Time-Varying Macroeconomic Dynamics
Marcus Mølbak Ingholt

Виртуална церемония по награждаването (1 октомври 2020 г.)

Издание 2019 г.

Награден труд

Strategic Liquidity Mismatch and Financial Sector Stability
André F. Silva

The Value of Central Clearing
Guillaume Vuillemey

Издание 2018 г.
Издание 2017 г.

Награден труд

Compressing over-the-counter markets
Marco D’Errico, Tarik Roukny

Издание 2015 г.