Награда „Йеке ван ден Бург“

Награда „Йеке ван ден Бург“

КНК присъжда годишна награда за признание на изтъкнати научни изследвания, проведени от млади учени по тема, свързана с мисията на ЕССР.

Наградата е основана в памет на Йеке ван ден Бург, която бе член на КНК при основаването му от 2011 г. до 2014 г. и член на Европейския парламент от 1999 г. до 2009 г. Госпожа Ван ден Бург се беше посветила на идеята, че финансите трябва да служат на обществото и наградата се присъжда в този дух.

Издание 2019 г.

Call for papers

Издание 2018 г.

Награден труд

Disentangling the Effects of a Banking Crisis: Evidence from German Firms and Counties
Kilian Huber

Издание 2017 г.

Награден труд

Compressing over-the-counter markets
Marco D’Errico, Tarik Roukny

Издание 2016 г.

Наградени трудове

Подгласници

Издание 2015 г.

Награден труд

The Motives For Financial Complexity: An Empirical Investigation
Claire Célérier, Boris Vallée

Подгласници