Menu

Награда „Йеке ван ден Бург“

Награда „Йеке ван ден Бург“

КНК присъжда годишна награда за признание на бележити научни изследвания, проведени от млади учени по тема, свързана с мисията на ЕССР.

Наградата е основана в памет на Йеке ван ден Бург, която бе член на КНК при основаването му от 2011 г. до 2014 г. и член на Европейския парламент от 1999 г. до 2009 г. Госпожа Ван ден Бург се беше посветила на идеята, че финансите трябва да служат на обществото, и наградата се присъжда в този дух.


Издание 2022 г.

Наградени трудове

In safe hands: The financial and real impact of investor composition over the credit cycle
Antonio Coppola

Payout restrictions and bank risk-shifting
Thomas Krön

Презентации

Представяне на наградения доклад от Антонио Копола

Представяне на наградения доклад от Томас Крьон

Издание 2021 г.

Награден труд

Credit allocation and macroeconomic fluctuations
Karsten Müller, Emil Verner

Презентации

Представяне на наградения доклад от Карстен Мюлер и Емил Вернер

Изказване на Шебнем Калемли-Йозджан

Изказване на Филип Хартман

Виртуална церемония по награждаването (1 октомври 2021 г.)

Издание 2020 г.

Награден труд

Multiple Credit Constraints and Time-Varying Macroeconomic Dynamics
Marcus Mølbak Ingholt

Виртуална церемония по награждаването (1 октомври 2020 г.)

Издание 2019 г.

Награден труд

Strategic Liquidity Mismatch and Financial Sector Stability
André F. Silva

The Value of Central Clearing
Guillaume Vuillemey

Издание 2018 г.

Награден труд

Disentangling the Effects of a Banking Crisis: Evidence from German Firms and Counties
Kilian Huber

Издание 2017 г.

Награден труд

Compressing over-the-counter markets
Marco D’Errico, Tarik Roukny

Издание 2016 г.

Награден труд

Подгласници

Издание 2015 г.

Награден труд

The Motives For Financial Complexity: An Empirical Investigation
Claire Célérier, Boris Vallée

Подгласници