Награда „Йеке ван ден Бург“

Награда „Йеке ван ден Бург“

КНК присъжда годишна награда за признание на изтъкнати научни изследвания, проведени от млади учени по тема, свързана с мисията на ЕССР.

Наградата е основана в памет на Йеке ван ден Бург, която бе член на КНК при основаването му от 2011 г. до 2014 г. и член на Европейския парламент от 1999 г. до 2009 г. Госпожа Ван ден Бург се беше посветила на идеята, че финансите трябва да служат на обществото и наградата се присъжда в този дух.

Издание 2020 г.

Награден труд

Виртуална церемония по награждаването (1 октомври 2020 г.)

Издание 2019 г.

Наградени трудове

Strategic Liquidity Mismatch and Financial Sector Stability
André F. Silva

The Value of Central Clearing
Guillaume Vuillemey

Издание 2018 г.

Награден труд

Disentangling the Effects of a Banking Crisis: Evidence from German Firms and Counties
Kilian Huber

Издание 2017 г.

Награден труд

Compressing over-the-counter markets
Marco D’Errico, Tarik Roukny

Издание 2016 г.

Наградени трудове

Подгласници

Издание 2015 г.

Награден труд

The Motives For Financial Complexity: An Empirical Investigation
Claire Célérier, Boris Vallée

Подгласници