Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Организация

Генерален съвет

Генералният съвет, чийто председател е председателят на ЕЦБ Кристин Лагард, е главният орган на ЕССР за вземане на решения. Той обсъжда текущите макропруденциални тендеции и, когато е необходимо, издава препоръки и предупреждения.

Генерален съвет

Управителен комитет

Управителният комитет подпомага организацията на заседанията на Генералния съвет. Той прави преглед на анализите, представени от консултативните органи на ЕССР (Консултативния технически комитет и Консултативния научен комитет) и обсъжда темите на макропруденциалната политика на ЕССР.

Управителен комитет

Консултативен технически комитет

Консултативният технически комитет (КТК) предоставя консултации и съдействие по въпроси, свързани с работата на ЕССР.

Консултативен технически комитет

Консултативен научен комитет

Консултативният научен комитет (КНК) извършва изследвания, които служат за основа на макропруденциалните решения на Генералния съвет. Констатациите му се публикуват редовно в доклади. Освен това КНК издава серия „Работни материали на ЕССР“ и присъжда наградата за научна работа „Йеке ван ден Бург“.

Консултативен научен комитет

Секретариат

Секретариатът отговаря за текущата работа на ЕССР. Той осигурява административна, аналитична и статистическа подкрепа на комитетите на ЕССР.

Секретариат

Всички страници в този раздел