Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консултативен технически комитет

Консултативният технически комитет (КТК) предоставя консултации и съдействие по въпроси, свързани с работата на ЕССР.

КТК се състои от:

 • по един представител на всяка национална централна банка от държавите членки и представител на Европейската централна банка (ЕЦБ)
 • от всяка държава членка – по един представител на компетентните национални надзорни органи (съответните представители се сменят на ротационен принцип според обсъжданата тема, освен ако националните надзорни органи на дадена държава членка не са се споразумели за общ представител)
 • представител на Европейския банков орган (ЕБО)
 • представител на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
 • представител на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
 • представител на Европейската комисия (ЕК)
 • представител на Надзорния съвет на ЕЦБ
 • представител на Единния съвет за преструктуриране
 • представител на Икономическия и финансов комитет (ИФК)
 • представител на Консултативния научен комитет (КНК)
 • представител на националната централна банка на Исландия
 • представител на националната централна банка на Норвегия
 • представител на Министерството на финансите на Лихтенщайн
 • по един представител на компетентните национални надзорни органи на посочените по-горе държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) 

Всички страници в този раздел