Menu

За ЕССР

Мисия и създаване

Мисия и създаване

Европейският съвет за системен риск (ЕССР) е създаден през 2010 г. с цел да наблюдава финансовата система на Европейския съюз (ЕС) и да предотвратява и редуцира системни рискове. Научете повече за мисията и създаването на ЕССР.
Мисия и създаване


Организация

Организация

Генералният съвет, чийто председател е председателят на ЕЦБ Кристин Лагард, е главният орган на ЕССР за вземане на решения. Научете как е организиран ЕССР и кой определя и обсъжда темите в областта на макропруденциалната политика на ЕС.
Организация


Кариери

Кариери

ЕССР предлага възможности за работа в широк спектър от финансови, икономически, статистически и правни области. Условията на труд и договорните условия се основават на условията за работа на персонала на Европейската централна банка.
Кариери