Menu

Секретариат

Секретариат на ЕССР

Секретариатът отговаря за текущата работа на ЕССР, като предоставя административна, аналитична и статистическа подкрепа на комитетите на ЕССР.

Секретариатът се поддържа от Европейската централна банка (ЕЦБ), която се намира във Франкфурт на Майн.