Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Управителен комитет

Управителният комитет подпомага организацията на заседанията на Генералния съвет. Той прави преглед на анализите, представени от консултативните органи на ЕССР (Консултативния технически комитет и Консултативния научен комитет), и обсъжда темите на макропруденциалната политика на ЕССР.

Управителният комитет се състои от:

  • председателя и първия заместник-председател на ЕССР
  • члена на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), който отговаря за финансовата стабилност и макропруденциалната политика
  • четирима членове на Генералния съвет с право на глас от държавите членки, избрани от и измежду членовете на Генералния съвет с право на глас 
  • един представител на Европейската комисия
  • председателя на Европейския банков орган (ЕБО)
  • председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
  • председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
  • председателя на Икономическия и финансов комитет (ИФК)
  • председателя на Консултативния научен комитет (КНК)
  • председателя на Консултативния технически комитет (КТК)
Членове

Всички страници в този раздел