Административно управление

Административно управление

Генералният съвет на ЕССР прие следните правилници, кодекси и мерки:

Кодекс за поведение (Решение EССР/2011/3)
Процедурен правилник (Решение EССР/2011/1) - консолидирана версия
Назначаване на длъжностно лице за защита на данните (Решение                                                                                                                EССР/2018/6)

Генералният съвет на ЕССР назначи г-жа Барбара Егл за длъжностно лице за защита на данните на Европейския съвет за системен риск (от 1 юни 2017 г.).

Най-добри практики

Декларация за интереси