Menu

Кариери

Работа в ЕССР

ЕССР е независим орган на ЕС, който отговаря за упражняването на макропруденциален надзор над финансовата система в рамките на Съюза. Намира се във Франкфурт на Майн, Германия.

Европейската централна банка осигурява Секретариата на ЕССР.

Ето защо служителите на Секретариата на ЕССР са служители на Европейската централна банка.

Свободни позиции в ЕЦБ

Нямаме възможност да разглеждаме кандидатури за необявени позиции (включително за стажове).