Menu

Pravni okvir

Uredbe o ESRB‑u

Sporazum

Sporazum između Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala i Europskog odbora za sistemske rizike od 25. studenoga 2011. o uspostavi posebnih postupaka povjerljivosti u Tajništvu ESRB‑a kako bi se zaštitile informacije povezane s financijskim institucijama i informacije na temelju kojih se mogu prepoznati pojedinačne financijske institucije

Odluke

Europski odbor za sistemske rizike (engl. European Systemic Risk Board, ESRB) može donositi odluke potrebne za obavljanje zadaća koje su mu povjerene, među ostalim za potrebe organizacije ili provedbe politike. Tim odlukama može mijenjati ili staviti izvan snage prethodno donesene odluke. O tome treba li odluka biti javna ESRB odlučuje od slučaja do slučaja. 

Odlukom ESRB/2020/3 (o izmjeni Odluke ESRB/2011/1) utvrđen je okvir za donošenje Poslovnika ESRB‑a a Odlukom ESRB/2011/2 okvir za postupke i uvjete za izbor, imenovanje i zamjenu članova Savjetodavnog znanstvenog odbora ESRB‑a. 

ESRB je donio i Odluku ESRB/2018/7, Odluku ESRB/2015/4 i Odluku ESRB/2021/7 (o izmjeni Odluke ESRB/2015/4), kojima je utvrđen okvir za usklađivanje aktivnosti ESRB‑a i odgovarajućih nadležnih tijela, na primjer nadzornih ili makrobonitetnih tijela.