Menu

Pravni okvir

Uredbe o ESRB‑u

Sporazum

Sporazum između Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala i Europskog odbora za sistemske rizike od 25. studenoga 2011. o uspostavi posebnih postupaka povjerljivosti u Tajništvu ESRB‑a kako bi se zaštitile informacije povezane s financijskim institucijama i informacije na temelju kojih se mogu prepoznati pojedinačne financijske institucije

Odluke