Menu

Teisinė bazė

ESRV reglamentas

Susitarimas

2011 m. lapkričio 25 d. Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir Europos sisteminės rizikos valdybos susitarimas dėl konkrečių konfidencialumo procedūrų įdiegimo ESRV sekretoriate siekiant apsaugoti informaciją apie finansų įstaigas ir informaciją, iš kurios galima nustatyti atskiras įstaigas

Sprendimai