Menu

Teisinė bazė

ESRV reglamentas

Susitarimas

2011 m. lapkričio 25 d. Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir Europos sisteminės rizikos valdybos susitarimas dėl konkrečių konfidencialumo procedūrų įdiegimo ESRV sekretoriate siekiant apsaugoti informaciją apie finansų įstaigas ir informaciją, iš kurios galima nustatyti atskiras įstaigas

Sprendimai

Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) gali priimti sprendimus, kurie yra būtini, kad ji galėtų vykdyti jai patikėtus uždavinius, taip pat sprendimus organizaciniais ir politikos klausimais. Tai reiškia, kad ESRV sprendimais gali būti iš dalies pakeisti arba panaikinti anksčiau priimti sprendimai. ESRV kiekvienu konkrečiu atveju atskirai sprendžia, ar sprendimas turėtų būti skelbiamas viešai.

Sprendimu ESRV/2020/3 (kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ESRV/2011/1) ir Sprendimu ESRV/2011/2 atitinkamai nustatyta ESRV darbo tvarkos taisyklių priėmimo tvarka ir ESRV Patariamojo mokslinio komiteto narių atrankos, skyrimo ir pakeitimo tvarka ir reikalavimai.

ESRV taip pat priėmė sprendimus ESRV/2018/7, ESRV/2015/4, ESRV/2021/7 (kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ESRV/2015/4), kuriais sukuriama koordinavimo sistema, skirta ESRV ir atitinkamoms institucijoms, pavyzdžiui, priežiūros ar makroprudencinėms institucijoms.