Menu

Juridisch kader

ESRB-verordeningen

Overeenkomst

Overeenkomst tussen de Europese Bankautoriteit en de Europese Autoriteit verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit effecten en markten en het Europees Comité voor systeemrisico’s van 25 november 2011 inzake het invoeren van specifieke geheimhoudingsprocedures bij het Secretariaat van het ESRB teneinde informatie ten aanzien van financiële instellingen en informatie waaruit individuele instellingen kunnen worden afgeleid, te beschermen

Besluiten

Het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) kan besluiten vaststellen die noodzakelijk zijn voor de verrichting van de taken waarmee het is belast, waaronder voor organisatorische en beleidsdoeleinden. Dit betekent dat via ESRB-besluiten ook eerdere besluiten kunnen worden gewijzigd of ingetrokken. Het ESRB bepaalt per geval of een besluit openbaar moet worden gemaakt.

Besluit ESRB/2020/3 (tot wijziging van Besluit ESRB/2011/1) en Besluit ESRB/2011/2 vormen het kader respectievelijk voor de goedkeuring van het reglement van orde van het ESRB en inzake de procedures en vereisten voor de selectie, benoeming en vervanging van de leden van het wetenschappelijk adviescomité van het ESRB.

Het ESRB heeft tevens de besluiten ESRB/2018/7, ESRB/2015/4, ESRB/2021/7 (tot wijziging van Besluit ESRB/2015/4) vastgesteld, die samen een coördinatiekader vormen voor het ESRB en betrokken instanties zoals toezichthoudende of macroprudentiële autoriteiten.