Menu

Retsgrundlag

ESRB-forordningen

Aftale

Agreement between the European Banking Authority and the European Insurance and Occupational Pensions Authority and the European Securities and Markets Authority and the European Systemic Risk Board of 25 November 2011 on the establishment at the ESRB Secretariat of specific confidentiality procedures in order to safeguard information regarding financial institutions and information from which individual institutions can be identified

Afgørelser

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) kan vedtage afgørelser, der er nødvendige for, at det kan udføre de opgaver, der er betroet ESRB, herunder til organisatoriske og politiske formål. Dette indebærer, at ESRB-afgørelser også kan ændre eller ophæve tidligere afgørelser. ESRB beslutter i hvert enkelt tilfælde, om en afgørelse skal offentliggøres.

Afgørelse ESRB/2020/3 (om ændring af afgørelse ESRB/2011/1) og afgørelse ESRB/2011/2 fastsætter rammerne for henholdsvis vedtagelsen af ESRB's forretningsorden og for procedurer og krav i forbindelse med udvælgelse, udpegning og udskiftning af medlemmerne af Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg under ESRB.

ESRB har også vedtaget afgørelse ESRB/2018/7, afgørelse ESRB/2015/4 og afgørelse ESRB/2021/7 (om ændring af afgørelse ESRB/2015/4), der tilsammen opstiller rammer for koordineringen mellem ESRB og relevante myndigheder, fx tilsynsmyndigheder eller makroprudentielle myndigheder. 

Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis afgørelse af 21. juli 2015 om tilvejebringelse og indsamling af oplysninger med henblik på makrotilsynet med det finansielle system i Unionen og om ophævelse af afgørelse ESRB/2011/6

ESRB/2015/2

  • Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis afgørelse af 21. september 2011 om tilvejebringelse og indsamling af oplysninger med henblik på makrotilsynet med det finansielle system i EU
    ESRB/2011/6
  • Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis afgørelse af 20. januar 2011 om procedurer og krav i forbindelse med udvælgelse, udpegning og udskiftning af medlemmerne af Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg under Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici
    ESRB/2011/2
  • Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risicis afgørelse af 20. marts 2020 om ændring af afgørelse ESRB/2011/1 om vedtagelse af forretningsordenen for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB/2020/3)