Menu

Pravni okvir

Uredba o ESRB

Dogovor

Dogovor med Evropskim bančnim organom ter Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskim organom za vrednostne papirje in trge ter Evropskim odborom za sistemska tveganja z dne 25. novembra 2011 o vzpostavitvi posebnih zaupnih postopkov pri sekretariatu ESRB, da se zavarujejo informacije o finančnih institucijah in informacije, po katerih je mogoče prepoznati posamezno institucijo

Sklepi