Menu

Pravni okvir

Uredba o ESRB

Dogovor

Dogovor med Evropskim bančnim organom ter Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskim organom za vrednostne papirje in trge ter Evropskim odborom za sistemska tveganja z dne 25. novembra 2011 o vzpostavitvi posebnih zaupnih postopkov pri sekretariatu ESRB, da se zavarujejo informacije o finančnih institucijah in informacije, po katerih je mogoče prepoznati posamezno institucijo

Sklepi

Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB) lahko sprejme sklepe, ki so potrebni za izvajanje njegovih nalog, kar zajema sklepe za organizacijske namene in sklepe za izvajanje politik. To pomeni, da se s sklepi ESRB lahko tudi spremenijo ali razveljavijo sklepi, ki so bili sprejeti v prejšnjih obdobjih. ESRB za vsak primer posebej določi, ali naj se sklep objavi.

Sklep ESRB/2020/3 (o spremembi Sklepa ESRB/2011/1) določa okvir za sprejetje poslovnika ESRB, Sklep ESRB/2011/2 pa postopke in zahteve za izbor, imenovanje in zamenjavo članov svetovalnega znanstvenega odbora ESRB.

ESRB je izdal tudi sklepe ESRB/2018/7, ESRB/2015/4 in ESRB/2021/7 (o spremembi Sklepa ESRB/2015/4), ki skupaj tvorijo okvir za usklajevanje dela ESRB in relevantnih organov, kot so nadzorni in makrobonitetni organi.