Menu

Právní rámec

Nařízení o ESRB

Dohoda

Dohoda mezi Evropským orgánem pro bankovnictví, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy a Evropskou radou pro systémová rizika ze dne 25. listopadu 2011 o zavedení konkrétních postupů pro zachování důvěrnosti v sekretariátu ESRB za účelem ochrany informací o jednotlivých finančních institucích a rovněž informací, na jejichž základě lze jednotlivé finanční instituce identifikovat

Rozhodnutí