Menu

Právní rámec

Nařízení o ESRB

Dohoda

Dohoda mezi Evropským orgánem pro bankovnictví, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy a Evropskou radou pro systémová rizika ze dne 25. listopadu 2011 o zavedení konkrétních postupů pro zachování důvěrnosti v sekretariátu ESRB za účelem ochrany informací o jednotlivých finančních institucích a rovněž informací, na jejichž základě lze jednotlivé finanční instituce identifikovat

Rozhodnutí

Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) může přijímat rozhodnutí nezbytná k zajištění výkonu úkolů jí svěřených, včetně těch pro účely organizace a politických opatření. To znamená, že rozhodnutí ESRB mohou rovněž měnit nebo rušit rozhodnutí vydaná dříve. ESRB určuje případ od případu, zda je dané rozhodnutí určeno ke zveřejnění.

Rozhodnutí ESRB/2020/3 (pozměňující rozhodnutí ESRB/2011/1) a rozhodnutí ESRB/2011/2 stanovila rámec pro přijetí jednacího řádu ESRB a postupů a požadavků pro výběr, jmenování a nahrazování členů poradního vědeckého výboru ESRB.

ESRB rovněž vydala rozhodnutí ESRB/2018/7, ESRB/2015/4, ESRB/2021/7 (pozměňující rozhodnutí ESRB/2015/4), která společně tvoří koordinační rámec pro ESRB a příslušné orgány, jako jsou ty dohledové a makroobezřetnostní.