Menu

Cadru juridic

Regulamentul CERS

Acord

Acord între Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe și Comitetul european pentru risc sistemic din 25 noiembrie 2011 privind instituirea, în cadrul Secretariatului CERS, a unor proceduri specifice în materie de confidențialitate pentru protejarea informațiilor privind instituțiile financiare și a informațiilor prin care pot fi identificate instituții financiare individuale

Decizii

Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) poate adopta deciziile necesare pentru a asigura îndeplinirea atribuțiilor care i-au fost încredințate, inclusiv în scopuri organizatorice și în materie de politici. Aceasta înseamnă că deciziile CERS pot, de asemenea, să modifice sau să abroge decizii emise anterior. CERS stabilește, de la caz la caz, dacă o decizie trebuie să fie făcută publică.

Decizia CERS/2020/3 (de modificare a Deciziei CERS/2011/1) și Decizia CERS/2011/2 stabilesc cadrul pentru adoptarea Regulamentului de procedură al CERS și, respectiv, procedurile și cerințele pentru selectarea, numirea și înlocuirea membrilor Comitetului consultativ științific al CERS.

CERS a emis, de asemenea, Deciziile CERS/2018/7, CERS/2015/4 și CERS/2021/7 (de modificare a Deciziei CERS/2015/4), care constituie, împreună, un cadru de coordonare pentru CERS și autoritățile relevante, precum autoritățile de supraveghere sau cele macroprudențiale.