Menu

Zaposlitev

Zaposlitev v ESRB

ESRB je neodvisen organ EU, pristojen za makrobonitetni nadzor finančnega sistema v Uniji. Nahaja se v Frankfurtu na Majni v Nemčiji.

Sekretariat mu zagotavlja Evropska centralna banka.

To pomeni, da so zaposleni v sekretariatu ESRB dejansko zaposleni v Evropski centralni banki.

Prosta delovna mesta v ECB

Prijav na slepo (niti za pripravništvo) žal ne bomo obravnavali.