Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Splošni odbor

Splošni odbor sprejema odločitve, ki so potrebne za izvajanje nalog, zaupanih ESRB. Splošni odbor se sestaja vsaj štirikrat letno (marca, junija, septembra in decembra).

Člani

Člani splošnega odbora z glasovalno pravico so:

 • predsednica in podpredsednik Evropske centralne banke (ECB)
 • guvernerji nacionalnih centralnih bank držav članic ali, kjer je relevantno, visoki predstavniki imenovanih organov iz Direktive 2013/36/EU ali Uredbe (EU) št. 575/2013
 • predstavnik Evropske komisije
 • predsednik Evropskega bančnega organa (EBA)
 • predsednik Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
 • predsednica Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
 • predsednik in podpredsednika svetovalnega znanstvenega odbora
 • predsednik svetovalnega tehničnega odbora

Člani splošnega odbora brez glasovalne pravice so:

 • visoki predstavnik enega od nacionalnih nadzornih organov iz vsake države članice, nacionalnega organa, pristojnega za izvajanje makrobonitetne politike, ali nacionalne centralne banke, razen če guverner nacionalne centralne banke ni član splošnega odbora z glasovalno pravico. V tem primeru je visoki predstavnik nacionalne centralne banke član splošnega odbora brez glasovalne pravice (visoki predstavniki rotirajo odvisno od obravnavane zadeve, razen če se nacionalni organi posamezne države članice ne dogovorijo za skupnega predstavnika)
 • predsednik Ekonomsko-finančnega odbora
 • predsednik Nadzornega odbora ECB
 • predsednica Enotnega odbora za reševanje
 • guverner nacionalne centralne banke Islandije
 • guverner nacionalne centralne banke Norveške
 • visoki predstavnik ministrstva za finance iz Liechtensteina
 • visoki predstavnik pristojnega nacionalnega nadzornega organa iz vsake zgoraj omenjene države članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA)
 • na sejah splošnega odbora lahko sodeluje tudi član kolegija Nadzornega organa Efte, kadar je to relevantno

Predsednica in podpredsednika


Christine Lagarde predsednica ESRB
Olli Rehn prvi podpredsednik ESRB
José Manuel Campa drugi podpredsednik ESRB

Vse strani v tem razdelku