Menu

Organizacija in struktura

Splošni odbor

Organizacija ESRB

Splošni odbor, na čelu katerega je predsednica ECB Christine Lagarde, je organ odločanja v ESRB. Splošni odbor razpravlja o makrobonitetnih gibanjih ter po potrebi izdaja priporočila in opozorila.

Splošni odbor

Pripravljalni odbor

Pripravljalni odbor organizira seje splošnega odbora. Pregleduje analize, ki jih pripravljata svetovalni telesi ESRB (svetovalni tehnični odbor in svetovalni znanstveni odbor) ter razpravlja o usmeritvah makrobonitetne politike ESRB.

Pripravljalni odbor

Svetovalni tehnični odbor

Svetovalni tehnični odbor svetuje in pomaga pri vprašanjih, ki so povezana z delom ESRB.

Svetovalni tehnični odbor

Svetovalni znanstveni odbor

Svetovalni znanstveni odbor opravlja raziskave, na katere se splošni odbor opira pri sprejemanju makrobonitetnih odločitev. Ugotovitve raziskav redno objavlja v svojih poročilih. Svetovalni znanstveni odbor je odgovoren tudi za serijo delovnih zvezkov ESRB in za raziskovalno nagrado Ieke van den Burg.

Svetovalni znanstveni odbor

Sekretariat

Sekretariat je odgovoren za tekoče poslovanje ESRB. Odborom ESRB nudi administrativno, analitično in statistično podporo.

Sekretariat