Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Pripravljalni odbor

Pripravljalni odbor organizira seje splošnega odbora. Pregleduje analize, ki jih pripravljata svetovalni telesi ESRB (svetovalni tehnični odbor in svetovalni znanstveni odbor) ter razpravlja o usmeritvah makrobonitetne politike ESRB.

V pripravljalnem odboru so:

  • predsednica in prvi podpredsednik ESRB
  • član Izvršilnega odbora Evropske centralne banke (ECB), odgovoren za finančno stabilnost in makrobonitetno politiko
  • štirje nacionalni člani splošnega odbora z glasovalno pravico, ki jih med sabo izvolijo nacionalni člani splošnega odbora z glasovalno pravico
  • predstavnik Evropske komisije
  • predsednik Evropskega bančnega organa (EBA)
  • predsednik Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
  • predsednica Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
  • predsednik Ekonomsko-finančnega odbora
  • predsednik svetovalnega znanstvenega odbora
  • predsednik svetovalnega tehničnega odbora
Člani

Vse strani v tem razdelku