Pripravljalni odbor

Pripravljalni odbor organizira seje splošnega odbora. Pregleduje analize, ki jih pripravljata svetovalni telesi ESRB (svetovalni tehnični odbor in svetovalni znanstveni odbor) ter razpravlja o usmeritvah makrobonitetne politike ESRB.


V pripravljalnem odboru so:

  • predsednica in prvi podpredsednik ESRB
  • podpredsednik ECB
  • štirje drugi člani splošnega odbora, ki jih med sabo izvolijo tisti člani splošnega odbora, ki so hkrati tudi člani Razširjenega sveta ECB
  • član Evropske komisije
  • predsednik Evropskega bančnega organa (EBA)
  • predsednik Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
  • predsednik Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
  • predsednik Ekonomsko-finančnega odbora
  • predsednik svetovalnega znanstvenega odbora
  • predsednik svetovalnega tehničnega odbora