Upravljanje in vodenje

Upravljanje in vodenje

Splošni odbor ESRB je sprejel spodaj navedeni kodeks, pravila in ukrepe:

Kodeks ravnanja (Sklep ESRB/2011/3)
Poslovnik (Sklep ESRB/2011/1) - prečiščeno besedilo

Splošni odbor ESRB je imenoval Evanthio Chatziliasi za uradno osebo za varstvo podatkov v Evropskem odboru za sistemska tveganja (imenovanje je začelo veljati 1. avgusta 2019).

Sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo podatkov (ESRB/2019/17)

Dobre prakse

Izjava o interesu