Upravljanje in vodenje

Upravljanje in vodenje

Splošni odbor ESRB je sprejel spodaj navedeni kodeks, pravila in ukrepe:

Kodeks ravnanja (Sklep ESRB/2011/3)
Poslovnik (Sklep ESRB/2011/1) - prečiščeno besedilo
Imenovanje uradne osebe za varstvo podatkov (Sklep ESRB/2018/6)

Splošni odbor ESRB je imenoval Barbaro Eggl za uradno osebo za varstvo podatkov v Evropskem odboru za sistemska tveganja (imenovanje je začelo veljati 1. junija 2017).

Dobre prakse

Izjava o interesu