Menu

Sekretariat

Sekretariat ESRB

Sekretariat je odgovoren za tekoče poslovanje ESRB, pri čemer njegovim odborom nudi administrativno, analitično in statistično podporo.

Sekretariat zagotavlja Evropska centralna banka (ECB) s sedežem v Frankfurtu na Majni.