Menu

Svetovalni tehnični odbor

Svetovalni tehnični odbor ESRB

Svetovalni tehnični odbor svetuje in pomaga pri vprašanjih, ki so povezana z delom ESRB.

V svetovalnem tehničnem odboru so:

 • predstavnik nacionalne centralne banke iz vsake države članice in predstavnik Evropske centralne banke (ECB)
 • predstavnik enega od pristojnih nacionalnih nadzornih organov iz vsake države članice (predstavniki rotirajo odvisno od obravnavane zadeve, razen če se organi posamezne države članice ne dogovorijo za skupnega predstavnika)
 • predstavnik Evropskega bančnega organa (EBA)
 • predstavnik Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
 • predstavnik Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
 • predstavnik Evropske komisije
 • predstavnik Nadzornega odbora ECB

 • predstavnik Enotnega odbora za reševanje

 • predstavnik Ekonomsko-finančnega odbora
 • predstavnik svetovalnega znanstvenega odbora
 • predstavnik nacionalne centralne banke Islandije
 • predstavnik nacionalne centralne banke Norveške
 • predstavnik ministrstva za finance iz Liechtensteina
 • predstavnik pristojnega nacionalnega nadzornega organa iz zgoraj omenjenih držav članic Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA)