Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Svetovalni tehnični odbor

Svetovalni tehnični odbor svetuje in pomaga pri vprašanjih, ki so povezana z delom ESRB.

V svetovalnem tehničnem odboru so:

 • predstavnik nacionalne centralne banke iz vsake države članice in predstavnik Evropske centralne banke (ECB)
 • predstavnik enega od pristojnih nacionalnih nadzornih organov iz vsake države članice (predstavniki rotirajo odvisno od obravnavane zadeve, razen če se organi posamezne države članice ne dogovorijo za skupnega predstavnika)
 • predstavnik Evropskega bančnega organa (EBA)
 • predstavnik Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
 • predstavnik Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
 • predstavnik Evropske komisije
 • predstavnik Nadzornega odbora ECB

 • predstavnik Enotnega odbora za reševanje

 • predstavnik Ekonomsko-finančnega odbora
 • predstavnik svetovalnega znanstvenega odbora
 • predstavnik nacionalne centralne banke Islandije
 • predstavnik nacionalne centralne banke Norveške
 • predstavnik ministrstva za finance iz Liechtensteina
 • predstavnik pristojnega nacionalnega nadzornega organa iz zgoraj omenjenih držav članic Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA)

Vse strani v tem razdelku