Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Doradczy Komitet Techniczny

Doradczy Komitet Techniczny udziela Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego porad i wsparcia w kwestiach związanych z jej działalnością.

W skład komitetu wchodzą:

 • przedstawiciel banku centralnego z każdego państwa członkowskiego oraz przedstawiciel Europejskiego Banku Centralnego (EBC)
 • po jednym przedstawicielu właściwych krajowych organów nadzoru z każdego państwa członkowskiego (przedstawiciele ci zmieniają się na zasadzie rotacji w zależności od omawianej sprawy, chyba że organy nadzoru danego państwa powołały wspólnego przedstawiciela)
 • przedstawiciel Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)
 • przedstawiciel Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
 • przedstawiciel Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
 • przedstawiciel Komisji Europejskiej
 • przedstawiciel Rady ds. Nadzoru EBC
 • przedstawiciel Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
 • przedstawiciel Komitetu Ekonomiczno-Finansowego
 • przedstawiciel Doradczego Komitetu Naukowego
 • przedstawiciel banku centralnego Islandii
 • przedstawiciel banku centralnego Norwegii
 • przedstawiciel ministerstwa finansów Liechtensteinu
 • przedstawiciel właściwego krajowego organu nadzoru z każdego z trzech powyższych państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)

Wszystkie strony w tej sekcji