Menu

Informacje ogólne o ERRS

Misja i historia

Misja i historia utworzenia ERRS

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) została powołana w 2010 roku, by nadzorować system finansowy Unii Europejskiej oraz zapobiegać powstawaniu ryzyka systemowego lub łagodzić takie ryzyko. W tym dziale można znaleźć więcej informacji na ten temat.
Misja i historia


Organizacja

Organizacja

Organem decyzyjnym ERRS jest Rada Generalna, której przewodniczy prezes EBC Christine Lagarde. Ten dział zawiera informacje o strukturze organizacyjnej ERRS i o tym, kto uczestniczy w tworzeniu strategii makroostrożnościowej UE.
Organizacja


Praca w ERRS

Praca w ERRS

W tym dziale można znaleźć oferty pracy dla specjalistów z dziedziny finansów, ekonomii, statystyki i prawa. Umowy o pracę w ERRS opierają się na „Warunkach zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego”.
Praca