Menu

Sekretariat

Sekretariat ERRS

Sekretariat organizuje bieżącą działalność ERRS, zapewniając jej komitetom wsparcie administracyjne, analityczne i statystyczne.

Obsługę Sekretariatu wspiera Europejski Bank Centralny (EBC), który mieści się we Frankfurcie nad Menem.