Zarządzanie wewnętrzne

Zarządzanie wewnętrzne

Rada Generalna ERRS uchwaliła kodeks, regulamin i inne środki:

Kodeks postępowania (decyzja ERRS/2011/3)
Regulamin (decyzja ERRS/2011/1) – wersja skonsolidowana 
Mianowanie inspektora ochrony danych (decyzja ERRS/2018/6)

Rada Generalna ERRS powołała Barbarę Eggl na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ze skutkiem od 1 czerwca 2017).

Najlepsza praktyka

Oświadczenie o interesach