Zarządzanie wewnętrzne

Zarządzanie wewnętrzne

Rada Generalna ERRS uchwaliła kodeks, regulamin i inne środki:

Kodeks postępowania (decyzja ERRS/2011/3)
Regulamin (decyzja ERRS/2011/1) – wersja skonsolidowana

Rada Generalna ERRS powołała Evanthię Chatziliasi na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ze skutkiem od 1 sierpnia 2019).

Decyzja w sprawie mianowania Inspektora Ochrony Danych (ERRS/2019/17)

Najlepsza praktyka

Oświadczenie o interesach