Menu

Zarządzanie wewnętrzne

Zarządzanie wewnętrzne

Rada Generalna ERRS uchwaliła kodeks, regulamin i inne środki:

Kodeks postępowania (decyzja ERRS/2011/3)
Regulamin (decyzja ERRS/2020/3 zmieniająca decyzję ERRS/2011/1)

Rada Generalna ERRS powołała Maartena Damana na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ze skutkiem od 1 września 2020).

Decyzja w sprawie mianowania Inspektora Ochrony Danych (ERRS/2020/11)

Najlepsza praktyka

Oświadczenie o interesach