Menu

Praca w ERRS

Praca w ERRS

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) to niezależny organ UE odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy nad unijnym systemem finansowym. Jej siedziba mieści się w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem.

Obsługę Sekretariatu ERRS zapewnia Europejski Bank Centralny (EBC).

Dlatego też pracownicy Sekretariatu są zatrudnieni przez EBC.

Wolne stanowiska w EBC

Zgłoszenia niedotyczące ogłoszonych stanowisk (także w przypadku staży) nie będą rozpatrywane.