Menu

Sihteeristö

EJRK:n sihteeristö

Sihteeristö vastaa EJRK:n päivittäisestä toiminnasta ja tarjoaa EJRK:n komiteoille hallinnollista, analyyttista ja tilastollista tukea.

Sihteeristön palvelut tarjoaa Frankfurt am Mainissa sijaitseva Euroopan keskuspankki (EKP).