Menu

Organisaatio

Hallintoneuvosto

EJRK:n organisaatio

Hallintoneuvosto on EJRK:n päätöksentekoelin. Sen puheenjohtajana toimii EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde. Hallintoneuvosto tarkastelee keskusteluissaan ajankohtaisia makrovakausasioita ja antaa tarvittaessa suosituksia ja varoituksia.

Hallintoneuvosto

Ohjauskomitea

Ohjauskomitea avustaa hallintoneuvoston kokousjärjestelyissä, tarkastaa neuvoa-antavan teknisen komitean ja neuvoa-antavan tieteellisen komitean laatimat analyysit sekä valmistelee EJRK:n makrovakauspolitiikan asialistan.

Ohjauskomitea

Neuvoa-antava tekninen komitea

Neuvoa-antava tekninen komitea antaa neuvoja ja apua EJRK:n työhön liittyvissä teknisissä kysymyksissä.

Neuvoa-antava tekninen komitea

Neuvoa-antava tieteellinen komitea

Neuvoa-antava tieteellinen komitea tekee hallintoneuvoston päätösten pohjaksi tarvittavaa tutkimustyötä. Tutkimustulokset julkaistaan komitean säännöllisissä raporteissa. Neuvoa-antava tieteellinen komitea huolehtii myös EJRK:n Working Paper Series ‑sarjan julkaisuista ja Ieke van den Burg ‑tutkimuspalkinnon jakamisesta.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea

Sihteeristö

Sihteeristö vastaa EJKR:n päivittäisestä toiminnasta. Se tarjoaa EJRK:n komiteoille hallinnollista, analyyttista ja tilastollista tukea.

Sihteeristö