Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Neuvoa-antava tekninen komitea

Neuvoa-antava tekninen komitea antaa neuvoja ja apua EJRK:n työhön liittyvissä teknisissä kysymyksissä.

Neuvoa-antavan teknisen komitean kokoonpano:

 • yksi kansallisen keskuspankin edustaja kustakin EU:n jäsenvaltiosta ja yksi Euroopan keskuspankin (EKP) edustaja
 • yksi toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten edustaja kustakin jäsenvaltiosta (edustaja vaihtuu käsiteltävän asian mukaan vuorotteluperiaatteella, jolleivät jäsenvaltion kansalliset valvontaviranomaiset ole sopineet yhteisestä edustajasta)
 • Euroopan pankkiviranomaisen edustaja
 • Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen edustaja
 • Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen edustaja
 • Euroopan komission edustaja
 • EKP:n valvontaelimen edustaja
 • yhteisen kriisinratkaisuneuvoston edustaja
 • talous- ja rahoituskomitean edustaja
 • neuvoa-antavan tieteellisen komitean edustaja
 • Islannin keskuspankin edustaja
 • Norjan keskuspankin edustaja
 • Liechtensteinin valtiovarainministeriön edustaja
 • toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten edustaja Islannista, Norjasta ja Liechtensteinista.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut