Hallinto ja valvonta

Hallinto ja valvonta

EJRK:n hallintoneuvosto on hyväksynyt EJRK:lle menettelytapaohjeet ja työjärjestyksen.

Menettelytapaohjeet (päätös EJRK/2011/3)
Työjärjestys (päätös EJRK/2011/1) 

Euroopan järjestelmäriskikomitean tietosuojasta vastaavaksi henkilöksi on nimitetty Evanthia Chatziliasi (1.8.2019 alkaen).

Tietosuojasta vastaavan henkilön nimittäminen (päätös EJRK/2019/17)

Hyvät käytännöt

Etunäkökohtia koskevat ilmoitukset