Hallinto ja valvonta

Hallinto ja valvonta

EJRK:n hallintoneuvosto on hyväksynyt EJRK:lle menettelytapaohjeet ja työjärjestyksen sekä nimittänyt tietosuojasta vastaavan henkilön.

Menettelytapaohjeet (päätös EJRK/2011/3)
Työjärjestys (päätös EJRK/2011/1) - konsolidoitu toisinto
Tietosuojasta vastaavan henkilön nimittäminen (Päätös EJRK/2015/1)

Euroopan järjestelmäriskikomitean tietosuojasta vastaavaksi henkilöksi on nimitetty Barbara Eggl (1.6.2015 alkaen).

Hyvät käytännöt

Etunäkökohtia koskevat ilmoitukset