Menu

Hallinto ja valvonta

Hallinto ja valvonta

EJRK:n hallintoneuvosto on hyväksynyt EJRK:lle menettelytapaohjeet ja työjärjestyksen.

Menettelytapaohjeet (päätös EJRK/2011/3)
Työjärjestys (päätös EJRK/2020/3 päätöksen EJRK/2011/1 muuttamisesta)

Euroopan järjestelmäriskikomitean tietosuojasta vastaavaksi henkilöksi on nimitetty Maarten Daman (1.9.2020 alkaen).

Tietosuojasta vastaavan henkilön nimittäminen (päätös EJRK/2020/11)

Hyvät käytännöt

Etunäkökohtia koskevat ilmoitukset