Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Opći odbor

Opći odbor donosi odluke kojima se osigurava da ESRB može obaviti zadaće koje su mu povjerene. Sastaje se najmanje četiri puta godišnje (u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu).

Članovi

Članovi Općeg odbora s pravom glasa su:

 • predsjednica i potpredsjednik Europske središnje banke (ESB)
 • guverneri nacionalnih središnjih banaka država članica EU‑a ili, ako je primjenjivo, visokopozicionirani predstavnici imenovanih tijela u skladu s Direktivom 2013/36/EU ili Uredbom (EU) br. 575/2013
 • jedan predstavnik Europske komisije
 • predsjednik Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)
 • predsjednik Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
 • predsjednik Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
 • predsjednik i dva potpredsjednika Savjetodavnog znanstvenog odbora
 • predsjednik Savjetodavnog tehničkog odbora

dok su sljedeći članovi bez prava glasa:

 • po jedan visokopozicionirani predstavnik svake države članice iz nacionalnih nadzornih tijela, nacionalnog tijela kojem je povjereno provođenje makrobonitetne politike ili iz nacionalne središnje banke ako je guverner nacionalne središnje banke član Općeg odbora s pravom glasa, u protivnom je visokopozicionirani predstavnik nacionalne središnje banke član Općeg odbora bez prava glasa (visokopozicionirani predstavnici rotiraju se ovisno o točki o kojoj se raspravlja, osim ako su se nacionalna tijela pojedine države članice sporazumjela o zajedničkom predstavniku)
 • predsjednik Gospodarskog i financijskog odbora (EFC)
 • predsjednik Nadzornog odbora ESB-a
 • predsjednica Jedinstvenog sanacijskog odbora
 • guverner nacionalne središnje banke Islanda
 • guverner nacionalne središnje banke Norveške
 • visokopozicionirani predstavnik Ministarstva financija Lihtenštajna
 • po jedan visokopozicionirani predstavnik nadležnog nacionalnog nadzornog tijela svake prethodno navedene države članice Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA)
 • član kolegija Nadzornog tijela EFTA-e može sudjelovati na sastancima Općeg odbora koji su važni za zadaće tog tijela.

Predsjednica i potpredsjednici

Christine Lagarde predsjednica ESRB‑a
Olli Rehn prvi potpredsjednik ESRB‑a
José Manuel Campa drugi potpredsjednik ESRB‑a

Sve stranice u ovom odjeljku