Opći odbor

Opći odbor donosi odluke kojima se osigurava da ESRB može obaviti zadaće koje su mu povjerene. Sastaje se najmanje četiri puta godišnje (u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu).

Članovi

Članovi Općeg odbora s pravom glasa su:

 • predsjednica i potpredsjednik Europske središnje banke (ESB)
 • guverneri nacionalnih središnjih banaka država članica EU‑a
 • jedan član Europske komisije
 • predsjednik Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)
 • predsjednik Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
 • predsjednik Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
 • predsjednik i dva potpredsjednika Savjetodavnog znanstvenog odbora
 • predsjednik Savjetodavnog tehničkog odbora

dok su sljedeći članovi bez prava glasa:

 • po jedan visokopozicionirani predstavnik nadležnih nacionalnih nadzornih tijela iz svake države članice (visokopozicionirani predstavnici rotiraju se ovisno o točki o kojoj se raspravlja, osim ako su se nacionalna nadzorna tijela pojedine države članice sporazumjela o zajedničkom predstavniku)
 • predsjednik Gospodarskog i financijskog odbora (EFC)
 • guverner nacionalne središnje banke Islanda
 • guverner nacionalne središnje banke Norveške
 • visokopozicionirani predstavnik Ministarstva financija Lihtenštajna
 • po jedan visokopozicionirani predstavnik nadležnog nacionalnog nadzornog tijela svake prethodno navedene države članice Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA)
 • član kolegija Nadzornog tijela EFTA-e može sudjelovati na sastancima Općeg odbora koji su važni za zadaće tog tijela.

Predsjednica i potpredsjednici

Christine Lagarde predsjednica ESRB‑a
Stefan Ingvesprvi potpredsjednik ESRB‑a
José Manuel Campa drugi potpredsjednik ESRB‑a