Menu

Zapošljavanje

Zapošljavanje u ESRB‑u

ESRB je neovisno tijelo EU-a koje je odgovorno za makrobonitetni nadzor financijskog sustava u EU-u. Smješten je u Frankfurtu na Majni u Njemačkoj.

Tajništvo ESRB-a u sklopu je Europske središnje banke, stoga osoblje Tajništva ESRB-a zapošljava Europska središnja banka.

Slobodna radna mjesta u ESB-u

Ne možemo uzeti u obzir prijave za radna mjesta koja nisu oglašena (ni za pripravnike).