Menu

Tajništvo

Tajništvo ESRB-a

Tajništvo je odgovorno za svakodnevno poslovanje ESRB‑a te pruža administrativnu, analitičku i statističku potporu odborima ESRB‑a.

Potporu Tajništvu pruža Europska središnja banka (ESB) smještena u Frankfurtu na Majni.