Upravljanje ESRB-om

Upravljanje ESRB-om

Opći odbor ESRB‑a donio je sljedeći kodeks, pravila i mjere:

Kodeks ponašanja (Odluka ESRB/2011/3)
Poslovnik (Odluka ESRB/2011/1), pročišćena verzija

Opći odbor ESRB‑a imenovao je Evanthiju Chatziliasi službenicom za zaštitu podataka Europskog odbora za sistemske rizike (imenovanje je stupilo na snagu 1. kolovoza 2019.).

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka (ESRB/2019/17)

Najbolja praksa

Izjava o interesu