Menu

Upravljanje ESRB-om

Upravljanje ESRB-om

Opći odbor ESRB‑a donio je sljedeći kodeks, pravila i mjere:

Kodeks ponašanja (Odluka ESRB/2011/3)
Poslovnik (Odluka ESRB/2020/3 o izmjeni Odluke ESRB/2011/1)

Opći odbor ESRB‑a imenovao je Maartena Damana službenikom za zaštitu podataka Europskog odbora za sistemske rizike (imenovanje je stupilo na snagu 1. rujna 2020.).

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka (ESRB/2020/11)

Najbolja praksa

Izjava o interesu