Savjetodavni tehnički odbor

Savjetodavni tehnički odbor ESRB‑a

Savjetodavni tehnički odbor pruža savjete i pomoć u vezi s pitanjima koja su bitna za rad ESRB‑a.

Čine ga:

 • po jedan predstavnik svake nacionalne središnje banke država članica i predstavnik ESB‑a
 • po jedan predstavnik nadležnih nacionalnih nadzornih tijela iz svake države članice (odgovarajući predstavnici rotiraju se ovisno o točki o kojoj se raspravlja, osim ako su se nacionalna nadzorna tijela pojedine države članice sporazumjela o zajedničkom predstavniku)
 • predstavnik Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA)
 • predstavnik Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
 • predstavnik Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
 • dva predstavnika Europske komisije
 • predstavnik Gospodarskog i financijskog odbora (EFC)
 • predstavnik Savjetodavnog znanstvenog odbora
 • predstavnik nacionalne središnje banke Islanda
 • predstavnik nacionalne središnje banke Norveške
 • predstavnik Ministarstva financija Lihtenštajna
 • po jedan predstavnik nadležnog nacionalnog nadzornog tijela svake prethodno navedene države članice Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA).