Menu

Organisation

Det Almindelige Råd

ESRB's organisation

Det Almindelige Råd, der har ECB's formand Christine Lagarde i forsædet, er ESRB's besluttende organ. Det drøfter den aktuelle makroprudentielle udvikling og udsteder, om nødvendigt, henstillinger og advarsler.

Det Almindelige Råd

Styringskomiteen

Styringskomiteen bistår i tilrettelæggelsen af Det Almindelige Råds møder. Den gennemgår analyser, som er foretaget af ESRB's rådgivende organer (Det Rådgivende Tekniske Udvalg og Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg), og drøfter ESRB's makroprudentielle politiske dagsorden.

Styringskomiteen

Det Rådgivende Tekniske Udvalg

Det Rådgivende Tekniske Udvalg (ATC) yder rådgivning og bistand i spørgsmål af relevans for ESRB's arbejde.

Det Rådgivende Tekniske Udvalg

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC) udfører forskning, som kan danne grundlag for Det Almindelige Råds makroprudentielle beslutninger. Dets konklusioner offentliggøres regelmæssigt i dets rapporter (ASC Reports). Udvalget står også for ESRB Working Paper Series og forskningsprisen "Ieke van den Burg Research Prize".

Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg

Sekretariatet

Sekretariatet er ansvarligt for ESRB's daglige arbejde. Det yder administrativ, analytisk og statistisk støtte til ESRB's udvalg.

Sekretariatet