Menu

Organisatsioon

Haldusnõukogu

ESRNi struktuur

Haldusnõukogu, mille eesistuja on EKP president Christine Lagarde, on ESRNi otsustusorgan. Haldusnõukogu analüüsib toimuvaid makromajanduslikke muutusi ning annab vajadust mööda välja soovitusi ja hoiatusi.

Haldusnõukogu

Juhtkomitee

Juhtkomitee aitab ette valmistada haldusnõukogu koosolekuid. Komitee vaatab läbi ESRNi nõuandeorganite (tehniline nõuandekomitee ja teaduslik nõuandekomitee) analüüse ning peab arutelusid ESRNi makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika tegevuskava üle.

Juhtkomitee

Tehniline nõuandekomitee

Tehniline nõuandekomitee annab nõu ja toetab ESRNi tema tööga seotud küsimustes.

Tehniline nõuandekomitee

Teaduslik nõuandekomitee

Teaduslik nõuandekomitee teostab haldusnõukogu otsuste ettevalmistamiseks vajalikke uuringuid. Tulemused avaldatakse korrapäraselt teadusliku nõuandekomitee aruannetes. Teaduslik nõuandekomitee tegeleb ka ESRNi teadustoimetiste koostamisega ning annab välja Ieke van den Burgi teadusauhinda.

Teaduslik nõuandekomitee

Sekretariaat

Sekretariaat vastutab ESRNi igapäevase töö korraldamise eest ning pakub haldus-, analüütilist ja statistikatuge ESRNi komiteedele.

Sekretariaat