Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Οργάνωση

Γενικό Συμβούλιο

Το Γενικό Συμβούλιο, του οποίου η προεδρία ασκείται από την πρόεδρο της ΕΚΤ, Christine Lagarde, είναι το όργανο λήψης αποφάσεων του ΕΣΣΚ. Συζητεί τις τρέχουσες μακροπροληπτικές εξελίξεις και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει συστάσεις και προειδοποιήσεις.

Γενικό Συμβούλιο

Διευθύνουσα Επιτροπή

Η Διευθύνουσα Επιτροπή στηρίζει την οργάνωση των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου. Εξετάζει τις αναλύσεις που υποβάλλουν τα συμβουλευτικά όργανα του ΕΣΣΚ (η Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή και η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή) και συζητεί το πρόγραμμα μακροπροληπτικής πολιτικής του ΕΣΣΚ.

Διευθύνουσα Επιτροπή

Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή παρέχει συμβουλές και συνδρομή για θέματα που αφορούν το έργο του ΕΣΣΚ.

Συμβουλευτική Τεχνική Επιτροπή

Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή διενεργεί έρευνα με σκοπό την παροχή τεκμηρίωσης για τις μακροπροληπτικές αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου. Τα πορίσματά της δημοσιεύονται τακτικά στις εκθέσεις της. Η εν λόγω επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για την έκδοση της σειράς "ESRB Working Paper Series" και τη διοργάνωση του βραβείου Ieke van den Burg Research Prize.

Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή

Γραμματεία

Η Γραμματεία είναι αρμόδια για τις καθημερινές εργασίες του ΕΣΣΚ. Παρέχει διοικητική υποστήριξη στις επιτροπές του ΕΣΣΚ, καθώς και υποστήριξη σε επίπεδο αναλύσεων και στατιστικής.

Γραμματεία

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα