Organisatie en structuur

Algemene Raad

Organisatie van het ESRB

De Algemene Raad, waarvan de President van de ECB de voorzitter is, is het besluitvormend orgaan van het ESRB. De Raad bespreekt macroprudentiële ontwikkelingen en doet, wanneer dat nodig is, aanbevelingen en waarschuwingen uitgaan.

Algemene Raad

Stuurcomité

Het Stuurcomité ondersteunt de organisatie van de vergaderingen van de Algemene Raad. Het Stuurcomité beoordeelt door de adviserende organen van het ESRB (het Technisch Adviescomité en het Wetenschappelijk Adviescomité) gepresenteerde analyses en bespreekt de macroprudentiële beleidsagenda van het ESRB.

Stuurcomité

Technisch Adviescomité

Het Technisch Adviescomité (ATC) geeft advies en ondersteuning bij technische zaken die van belang zijn voor de werkzaamheden van de ESRB.

Technisch Adviescomité

Wetenschappelijk Adviescomité

Het Wetenschappelijk Adviescomité (ASC) doet onderzoek ter ondersteuning van de macroprudentiële besluiten van de Algemene Raad. De bevindingen van het Comité worden regelmatig gepubliceerd in de ASC Reports. Het Wetenschappelijk Adviescomité is tevens verantwoordelijk voor de Working Paper Series van het ESRB en de toekenning van de Ieke van den Burg Research Prize.

Wetenschappelijk Adviescomité

Secretariaat

Het Secretariaat is verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden van het ESRB. Het levert administratieve, analytische en statistische ondersteuning aan de Comités van het ESRB.

Secretariaat