Menu

Organizace a struktura

Generální rada

Organizace ESRB

Rozhodovacím orgánem ESRB je Generální rada, které předsedá prezidentka ECB, Christine Lagardeová. Diskutuje se v něm o současném makroobezřetnostním vývoji, a je-li to třeba, rada vydává doporučení a varování.

Generální rada

Řídicí výbor

Organizaci zasedání Generální rady podporuje Řídicí výbor. Zkoumá analýzy předložené poradními orgány ESRB (poradním technickým a poradním vědeckým výborem) a jedná o agendě ESRB v oblasti makroobezřetnostní politiky.

Řídicí výbor

Poradní technický výbor

Poradní technický výbor (ATC) poskytuje poradenství a pomoc v otázkách, které se týkají činnosti ESRB.

Poradní technický výbor

Poradní vědecký výbor

Poradní vědecký výbor (ASC) provádí výzkum, na jehož základě činí Generální rada svá makroobezřetnostní rozhodnutí. Jeho závěry jsou pravidelně publikovány ve zprávách tohoto výboru. Výbor dále vydává publikační řadu ESRB Working Paper Series a uděluje cenu Ieke van den Burgové za výzkum.

Poradní vědecký výbor

Sekretariát

Za každodenní chod ESRB je odpovědný její sekretariát. Výborům ESRB poskytuje administrativní, analytickou a statistickou podporu.

Sekretariát