Menu

Organizacija ir struktūra

Bendroji valdyba

ESRV organizacija

Bendroji valdyba yra ESRV sprendimus priimantis organas. Jai vadovauja ECB Pirmininkė Christine Lagarde. Valdyboje aptariami aktualūs makroprudenciniai klausimai ir, prireikus, ji teikia rekomendacijas bei įspėjimus.

Bendroji valdyba

Valdymo komitetas

Valdymo komitetas padeda rengti Bendrosios valdybos posėdžius. Jis peržiūri ESRV patariamųjų komitetų (Patariamojo techninio komiteto ir Patariamojo mokslinio komiteto) pateiktas analizes ir aptaria ESRV makroprudencinės politikos darbotvarkę.

Valdymo komitetas

Patariamasis techninis komitetas

Patariamasis techninis komitetas (PTK) teikia konsultacijas ir pagalbą ESRV aktualiais darbo klausimais.

Patariamasis techninis komitetas

Patariamasis mokslinis komitetas

Patariamasis mokslinis komitetas (PMK) atlieka tyrimus, reikalingus Bendrajai valdybai makroprudenciniams sprendimams priimti. Tyrimų rezultatai reguliariai skelbiami PMK pranešimuose. Be to, PMK leidžia ESRV darbo straipsnių seriją ir organizuoja konkursus Ieke van den Burg premijai už geriausią tiriamąjį darbą laimėti.

Patariamasis mokslinis komitetas

Sekretoriatas

Sekretoriatas atsako už kasdienę ESRV veiklą. Jis teikia administracinę, analitinę ir statistinę paramą ESRV komitetams.

Sekretoriatas