Menu

Apie mus

Misija ir įsteigimas

Misija ir steigimas

2010 m. įsteigtai Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) pavesta prižiūrėti Europos Sąjungos (ES) finansų sistemą ir užkirsti kelią ar neleisti plisti sisteminei rizikai. Sužinokite daugiau apie ESRV misiją ir įsteigimą.
Misija ir steigimas


Organizacija

Organizacija

Bendroji valdyba yra ESRV sprendimus priimantis organas. Jai vadovauja ECB Pirmininkė Christine Lagarde. Sužinokite, kas sudaro ESRV bei kas nustato ir aptaria ES makroprudencinės politikos darbotvarkę.
Organizacija


Įsidarbinimo galimybės

Įsidarbinimo galimybės

ESRV siūlo galimybes įsidarbinti įvairių sričių, pavyzdžiui, finansų, ekonomikos, statistikos ir teisės, specialistams. Darbo ir sutarčių sąlygos nustatomos pagal Europos Centrinio Banko įdarbinimo sąlygas.
Įsidarbinimo galimybės