Valdymo komitetas

Valdymo komitetas padeda rengti Bendrosios valdybos posėdžius. Jis peržiūri ESRV patariamųjų komitetų (Patariamojo techninio komiteto ir Patariamojo mokslinio komiteto) pateiktas analizes ir aptaria ESRV makroprudencinės politikos darbotvarkę.


Valdymo komitetą sudaro:

  • ESRV pirmininkas ir pirmininko pirmasis pavaduotojas,
  • ECB pirmininko pavaduotojas,
  • keturi kiti Bendrosios valdybos nariai, kurie yra ir ECB bendrosios tarybos nariai; juos iš savo narių renka Bendrosios valdybos nariai, kurie yra ir ECB bendrosios tarybos nariai,
  • Europos Komisijos narys,
  • Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininkas,
  • Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EDPPI) pirmininkas,
  • Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) pirmininkas,
  • Ekonomikos ir finansų komiteto (EFK) pirmininkas,
  • Patariamojo mokslinio komiteto (PMK) pirmininkas,
  • Patariamojo techninio komiteto (PTK) pirmininkas