Menu

Valdymo komitetas

Valdymo komitetas padeda rengti Bendrosios valdybos posėdžius. Jis peržiūri ESRV patariamųjų komitetų (Patariamojo techninio komiteto ir Patariamojo mokslinio komiteto) pateiktas analizes ir aptaria ESRV makroprudencinės politikos darbotvarkę.


Valdymo komitetą sudaro:

  • ESRV pirmininkas ir pirmininko pirmasis pavaduotojas,
  • Europos Centrinio Banko (ECB) vykdomosios valdybos narys, atsakingas už finansinį stabilumą ir makroprudencinę politiką,
  • keturi balsavimo teisę turintys Bendrosios valdybos nariai; juos iš savo narių renka balsavimo teisę turintys Bendrosios valdybos nacionaliniai nariai,
  • Europos Komisijos atstovas,
  • Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininkas,
  • Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EDPPI) pirmininkas,
  • Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) pirmininkas,
  • Ekonomikos ir finansų komiteto (EFK) pirmininkas,
  • Patariamojo mokslinio komiteto (PMK) pirmininkas,
  • Patariamojo techninio komiteto (PTK) pirmininkas