Sekretoriatas

ESRV sekretoriatas

Sekretoriatas atsako už kasdienę ESRV veiklą ir teikia administracinę, analitinę bei statistinę paramą ESRV komitetams.

Sekretoriato paslaugas užtikrina Europos Centrinis Bankas (ECB). Jis įsikūręs Frankfurte prie Maino.