Menu

Sekretoriatas

ESRV sekretoriatas

Sekretoriatas atsako už kasdienę ESRV veiklą ir teikia administracinę, analitinę bei statistinę paramą ESRV komitetams.

Sekretoriato paslaugas užtikrina Europos Centrinis Bankas (ECB). Jis įsikūręs Frankfurte prie Maino.