Bendroji valdyba

Bendroji valdyba priima sprendimus, reikalingus ESRV pavestų užduočių įgyvendinimui užtikrinti. Valdyba renkasi į posėdžius ne rečiau kaip keturis kartus per metus (kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.).

Nariai

Bendrąją valdybą sudaro šie balsavimo teisę turintys nariai:

 • Europos Centrinio Banko (ECB) pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas,
 • valstybių narių nacionalinių centrinių bankų valdytojai,
 • vienas Europos Komisijos narys,
 • Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininkas,
 • Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EDPPI) pirmininkas,
 • Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) pirmininkas,
 • Patariamojo mokslinio komiteto (PMK) pirmininkas ir abu pirmininko pavaduotojai,
 • Patariamojo techninio komiteto (PTK) pirmininkas

ir šie balsavimo teisės neturintys nariai:

 • po vieną kompetentingų nacionalinių priežiūros institucijų aukšto lygio atstovą iš kiekvienos valstybės narės (šie aukšto lygio atstovai keičiasi priklausomai nuo svarstomo klausimo, išskyrus atvejus, kai konkrečios valstybės narės nacionalinės priežiūros institucijos yra susitarusios dėl bendro atstovo),
 • Ekonomikos ir finansų komiteto (EFK) pirmininkas,
 • Islandijos nacionalinio centrinio banko valdytojas,
 • Norvegijos nacionalinio centrinio banko valdytojas,
 • Lichtenšteino finansų ministerijos aukšto rango atstovas,
 • po vieną aukšto rango atstovą iš pirmiau išvardytų Europos laisvosios prekybos asociacijai (ELPA) priklausančių valstybių kompetentingų nacionalinių priežiūros institucijų,
 • Bendrosios valdybos posėdžiuose gali dalyvauti ir vienas ELPA priežiūros institucijos kolegijos narys, kai svarstomi jai aktualūs klausimai.

Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai

Christine Lagarde ESRV pirmininkė
Stefan IngvesESRV pirmininko pirmasis pavaduotojas
José Manuel CampaESRV pirmininko antrasis pavaduotojas