Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Bendroji valdyba

Bendroji valdyba priima sprendimus, reikalingus ESRV pavestų užduočių įgyvendinimui užtikrinti. Valdyba renkasi į posėdžius ne rečiau kaip keturis kartus per metus (kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.).

Nariai

Bendrąją valdybą sudaro šie balsavimo teisę turintys nariai:

 • Europos Centrinio Banko (ECB) pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas,
 • valstybių narių nacionalinių centrinių bankų valdytojai arba, kai taikytina, pagal Direktyvą 2013/36/ES arba Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 paskirtųjų institucijų aukšto lygio atstovai,
 • Europos Komisijos atstovas,
 • Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininkas,
 • Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EDPPI) pirmininkas,
 • Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) pirmininkas,
 • Patariamojo mokslinio komiteto (PMK) pirmininkas ir abu pirmininko pavaduotojai,
 • Patariamojo techninio komiteto (PTK) pirmininkas

ir šie balsavimo teisės neturintys nariai:

 • iš kiekvienos valstybės narės po vieną aukšto lygio atstovą iš nacionalinės priežiūros institucijos, iš nacionalinės institucijos, kuriai pavesta įgyvendinti makroprudencinę politiką, arba iš nacionalinio centrinio banko, išskyrus avejus, kai nacionalinio centrinio banko valdytojas yra balsavimo teisę turintis Bendrosios valdybos narys; tokiu atveju balsavimo teisės neturinčiu Bendrosios valdybos nariu yra nacionalinio centrinio banko aukšto lygio atstovas; šie aukšto lygio atstovai keičiasi priklausomai nuo svarstomo klausimo, išskyrus atvejus, kai konkrečios valstybės narės nacionalinės institucijos yra susitarusios dėl bendro atstovo,
 • Ekonomikos ir finansų komiteto (EFK) pirmininkas,
 • ECB priežiūros valdybos pirmininkas,
 • Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkas, 
 • Islandijos nacionalinio centrinio banko valdytojas,
 • Norvegijos nacionalinio centrinio banko valdytojas,
 • Lichtenšteino finansų ministerijos aukšto rango atstovas,
 • po vieną aukšto rango atstovą iš pirmiau išvardytų Europos laisvosios prekybos asociacijai (ELPA) priklausančių valstybių kompetentingų nacionalinių priežiūros institucijų,
 • Bendrosios valdybos posėdžiuose gali dalyvauti ir vienas ELPA priežiūros institucijos kolegijos narys, kai svarstomi jai aktualūs klausimai.

Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai

Christine Lagarde ESRV pirmininkė
Olli Rehn ESRV pirmininko pirmasis pavaduotojas
José Manuel Campa ESRV pirmininko antrasis pavaduotojas

Visi šios dalies puslapiai