Menu

Ieke van den Burg premija

Ieke van den Burg premija

PMK kasmet skiria premiją jauniems mokslininkams už geriausią tiriamąjį darbą su ESRV misija susijusia tema.

Premija įsteigta Ieke van den Burg – pirmosios kadencijos PMK narei nuo 2011 iki 2014 m. ir Europos Parlamento narei nuo 1999 iki 2009 m. – atminti.
I. van den Burg buvo įsitikinusi, kad finansai turi tarnauti visuomenei. Būtent už šios idėjos propagavimą ir skiriama jos vardo premija.


2021 m. konkursas

Virtuali premijos įteikimo ceremonija

Laimėtojas

Credit allocation and macroeconomic fluctuations

Karsten Müller, Emil Verner

Premiją laimėjusio straipsnio Credit Allocation and Macroeconomic Fluctuations (Kredito paskirstymas ir makroekonominiai svyravimai) pristatymas. Straipsnio autoriai ‑ K. Müller ir E. Verner.

2021 m. spalio 1 d., penktadienis, 15.00‑17.00 val. (Vidurio Europos laiku)

2020 m. konkursas

Laimėtojas

 Multiple Credit Constraints and Time-Varying Macroeconomic Dynamics  (Įvairūs kredito apribojimai ir makroekonominės dinamikos kaita laike)  
Marcus Mølbak Ingholt

Virtuali premijos įteikimo ceremonija (2020 m. spalio 1 d.)

2019 m. konkursas

Laimėtojai

André F. Silva už straipsnį 
Strategic Liquidity Mismatch and Financial Sector Stability
(Strateginis likvidumo neatitikimas ir finansų sektoriaus stabilumas)

Guillaume Vuillemey už straipsnį
The Value of Central Clearing
(Centrinės tarpuskaitos vertė) 

2018 m. konkursas

Laimėtojas

2017 m. konkursas

Laimėtojai

2016 m. konkursas

Pirmosios vietos laimėtojai 

Antrosios vietos laimėtojai

2015 m. konkursas

Pirmosios vietos laimėtojai

Antrosios vietos laimėtojai