Menu

Töövõimalused

Töövõimalused ESRNis

ESRN, mis asub Maini-äärses Frankfurdis Saksamaal, vastutab sõltumatu organina finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve eest ELis.

ESRNile pakub sekretariaaditeenust Euroopa Keskpank.

Seepärast töötavad ESRNi sekretariaadis Euroopa Keskpanga töötajad.

EKP vabad töökohad

Omaalgatuslikke avaldusi (sh praktikaprogrammis osalemiseks) arvesse ei võeta.