Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Juhtkomitee

Juhtkomitee aitab ette valmistada haldusnõukogu koosolekuid. Komitee vaatab läbi ESRNi nõuandeorganite (tehniline nõuandekomitee ja teaduslik nõuandekomitee) analüüse ning peab arutelusid ESRNi makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika tegevuskava üle.

Juhtkomiteesse kuuluvad järgmised liikmed:

  • ESRNi eesistuja ja eesistuja esimene asetäitja;
  • EKP juhatuse liige, kes vastutab finantsstabiilsuse ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitikaga seotud küsimuste eest;
  • neli liikmesriike esindavat hääleõiguslikku haldusnõukogu liiget, kelle valivad enda hulgast liikmesriike esindavad hääleõiguslikud haldusnõukogu liikmed;
  • üks Euroopa Komisjoni esindaja;
  • Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja;
  • Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eesistuja;
  • Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eesistuja;
  • majandus- ja rahanduskomitee eesistuja;
  • teadusliku nõuandekomitee eesistuja;
  • tehnilise nõuandekomitee eesistuja.
Liikmed

Kõik selle jaotise teemad